آرشیو دسته بندی: اجرا و طراحی پروژه

مشاوره و طراحی پروژه دوربین مدار بسته

مشاوره و طراحی پروژه دوربین مدار بسته

مراحل استاندارد مشاوره و طراحی پروژه دوربین مدار بسته

مراحل استاندارد مشاوره و طراحی پروژه دوربین های مدار بسته ، طراحی پروژه نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته

شرح کامل مراحل مشاوره و کارشناسی استاندارد جهت اجرای پروژه

فاز یک : بررسی اولیه و برآورد بودجه پروژه

ملاقات با افراد متقاضی نصب سیستم جهت معرفی سیستم و آگاهی از نیاز
آماده سازی نقشه اولیه با استفاده از اتوکد
بازدید از محل نصب سیستم برای تعیین محل های نصب دوربین
تهیه نقشه POV یا زاویه دید برای شناسائی محل های تحت پوشش و میزان وضوح
ارزیابی سیستمهای موجود و امکانیابی جهت اتصال به سیستم فعلی در صورت امکان
ارزیابی و مشخص نمودن بستر انتقال تصاویر ( آنالوگ AHDیا شبکه )
قراردادن تجهیزات در محیط به صورت آزمایشی در محل نصب
بررسی کردن نور در محیط
ارزیابی اینکه در چه منطقی از دوربین هوشمند و در چه مناطقی از دوربین ساده استفاده شود.
ملاحظات و بررسی امکانات مورد نیاز در اتاق مانیتورینگ
ارزیابی وضعیت برق محل نصب هم از جهت ثبات ولتاژ وهم پیش بینی ups جهت تامین برق مداوم در طول تمامی شبانه روز

ارزیابی نصب سیستم صاعقه گیر در صورت لزوم نسبت به محل ومحیط پروژه

پیش بینی سیستم صوتی در پروژهای صنعتی

ملاقات با کارفرما یا نمایندگان کارفرما جهت دریافت اطلاعات تکمیلی
آماده سازی طرح اولیه و نقشه ها
برآورد هزینه تجهیزات مورد نیاز سیستم مداربسته
برآورد هزینه جهت کابل کشی و امور زیر ساختی و برق رسانی سیستم
برآوردی زمانی اجرای زیر ساخت و نصب تجهیزات
تهیه گزارش مقدماتی
موافقت نهائی بر روی طرح اولیه و اجرای سیستم

فاز دو : طراحی نهایی و تهیه اسناد مناقصه

طراحی نهائی اتاق مانیتورینگ
بررسی نهائی در خصوص افراد و مکان هایی که به سیستم دسترسی خواهند داشت
آماده سازی طرح متناسب با ظرفیت های شرکت های پیمانکار محلی
مشخص نمودن برند و مدل محصولات مورد نیاز سیستم متناسب با بازار
برگزاری جلسه نهائی با پیمانکار جهت شرح سیستم و رفع ابهامات و ایجاد تغییرات نهایی
تهیه اسناد مناقصه ( در صورت نیاز ) متناسب با ابعاد پروژه
تهیه دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای مناقصه ( در صورت نیاز ) و یا شناسایی پیمانکار و واگذاری پروژه
تهیه لیست شرکت های مناسب جهت واگذاری پروژه
ارسال مدارک مربوط به پروژه
هماهنگی جهت بازدید از محل اجرای پروژه برای پیمانکاران
دریافت اسناد فنی و پیشنهاد قیمت از پیمانکاران

فاز سه : ارزیابی اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار

گزارش تحلیلی از پیشنهادات فنی پیمانکاران ( رزومه کاری و خدمات قابل ارائه )
گزارش مقایسه قیمت های پیشنهاد شده
برگزاری جلسه جهت انتخاب بهترین پیمانکار با توجه به پیشنهاد ارائه شده
انتخاب ۲ شرکت برتر و برگزاری جلسه فنی
توافقات اولیه با پیمانکار مورد تائید کارفرما و مشاور
عقد قرارداد

فاز چهار : کنترل تجهیزات ، نظارت بر اجرا و تحویل پروژه

دریافت تجهیزات پروژه در انبار کارفرما پیش از آغاز پروژه و تائید صحت کالا توسط مشاور
ارائه نقشه ها و برگزاری جلسه توجیحی کارفرما ، مشاور و پیمانکار
نظارت بر اجرای زیر ساخت و کابل کشی
نظارت بر نصب تجهیزات در محل پروژه
نظارت بر راه اندازی اتاق مانیتورینگ
ارائه صورت وضعیت از مراحل اجرای پروژه در فواصل زمانی معین و متناسب با زمان اجرا
نظارت و بررسی راه اندازی کلیه تجهیزات طبق طرح نهائی پروژه
انجام تست های فنی و بازسازی شرایط خاص
تحویل و آموزش سیستم از پیمانکار به نماینده کارفرما و مشاور
تهیه و ارائه گزارش تفضیلی از روند اجرا و همچنین کاربری سیستم به کارفرما
تحویل پروژه


جستجو:

آخرین مطالب سایت: